דיזות ומערכות פיזור למחליפי יונים ומסננים - אוסמוזה הפוכה | טריטמנט הנדסת טיפול במים בע"מ

חיפוש
Go to content

Main menu:

דיזות ומערכות פיזור למחליפי יונים ומסננים

רכישת ציוד


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
המוצרים שלנו
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
PROAQUA 6"-12"1.5"  מפזר עליון
1.5"  מפזר עליון לעמודה
מפזר עליון לעמדות טיפול במים
מק"ש15ספיקה 1.5"
קוטר
מ"מ
0.2 חריץPPמבנה

מידע נוסףעליוןמפזר

ש"ח  התקשרו  מחיר
PROAQUA 6"-12"מפזר עליון

מפזר עליון לעמדות טיפול במים
מק"ש6.5ספיקה 3/4"
קוטר
מ"מ
0.2 חריץPPמבנה

מידע נוסףעליוןמפזר

ש"ח התקשרו מחיר
PROAQUA 6"-12"מפזר תחתון
דיזה לעמודת טיפול במים 1
מפזר תחתון לעמדות טיפול במים
מק"ש6.5ספיקה 3/4"
קוטר

שטח0.2 חריץPPמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח התקשרו  מחיר
PROAQUA 14"-36"50 מפזר תחתון
מפזר תחתון לעמודת טיפול במים 50
מפזר תחתון לעמודות טיפול במים
מק"ש15ספיקה 50mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףעליוןמפזר


ש"ח  450   מחיר
PROAQUA 14"-36"50 מפזר תחתון
50 מפזר תחתון לעמודה
מפזר תחתון לעמודת טיפול במים
מק"ש20ספיקה 50mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףעליוןמפזר

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 6"-12"2" מפזר עליון
2" מפזר עליון לעמודה
מפזר עליון לעמודות טיפול במים
מק"ש20ספיקה 1.5"
קוטר
מ"מ
0.2 חריץPPמבנה

מידע נוסףעליוןמפזר

ש"ח  התקשרו  מחיר
PROAQUA 30" מפזר תחתון
שושנת פיזור לעמודות טיפול במים 3
מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש30ספיקה 50mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 24" מפזר תחתון
שושנת פיזור לעמודות טיפול במים 2
מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש28ספיקה 50mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרו  מחיר
PROAQUA 18"-21" מפזר תחתון
שושנת פיזור לעמודות טיפול במים 1
מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש25ספיקה 50mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 36"-42" מפזר תחתון
שושנת פיזור לעמודות טיפול במים 6
מפזר תחתון שושנה כפול כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש40ספיקה 63mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 40"-48" מפזר תחתון
שושנת פיזור לעמודות טיפול במים 5
מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש38ספיקה 50mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 36" מפזר תחתון
שושנת פיזור לעמודות טיפול במים 4
מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש35ספיקה 50mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח התקשרו מחיר
PROAQUA 36"-48" מפזר עליון "4
מפזר עליון לעמודה כולל דיזה מרכזית גדולה 2
מפזר עליון כולל דיזת פיזור מרכזית חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש25ספיקה 4"
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 12"-36" מפזר עליון "4
מפזר עליון כולל דיזה מרכזית לעמודה
מפזר עליון כולל דיזת פיזור מרכזית חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש20ספיקה 4"
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח התקשרו  מחיר
PROAQUA 48"-63" מפזר תחתון
שושנת פיזור לעמודות טיפול במים 7
מפזר תחתון שושנה כפול כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש45ספיקה 63mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח התקשרו מחיר
PROAQUA 30" 4" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש35ספיקה 4"/63mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 24" 4" מפזר תחתון
מפזר תחתון למרכך מים
מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש35ספיקה 4"/63mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 18"-21" 4" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש30ספיקה4"/63mm
קוטר
מ"מ
0.2חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 48" 4" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש40ספיקה 4"/63mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 42" 4" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן
ומתאם פיויסי
מק"ש40ספיקה 4"/63mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA 36" 4" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש40ספיקה 4"/63mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 24"-78" 6" מפזר עליון

מפזר עליון כולל דיזת פיזור מרכזית חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש60ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףעליוןמפזר


ש"ח התקשרו מחיר
PROAQUA 48"-63" 4" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כפול כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש45ספיקה 4"/63mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח התקשרו מחיר
PROAQUA 36"-42" 4" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כפול כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש40ספיקה 4"/63mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 48"-63" 6" מפזר עליון

מפזר עליון כולל דיזת פיזור מרכזית חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש30ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףעליוןמפזר

ש"ח התקשרו מחיר
PROAQUA 48"-63" 6" מפזר עליון
מפזר עליון למחליף יונים קטיוני
מפזר עליון כולל דיזת פיזור מרכזית חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם
פיויסי
מק"ש30ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףעליוןמפזר

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 24"-48" 6" מפזר עליון

מפזר עליון כולל דיזת פיזור מרכזית חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש25ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףעליוןמפזר

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA 36" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש30ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA 30" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש28ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 24" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש25ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 63" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש35ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרו  מחיר
PROAQUA 48" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש35ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA 42" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש35ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 36" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כפול כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש55ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 30" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כפול כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש50ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 24" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כפול כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש45ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA 63" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כפול כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש65ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 48" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כפול כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש57ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרו  מחיר
PROAQUA 42" 6" מפזר תחתון

מפזר תחתון שושנה כפול כולל זרועות פיזור חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם פיויסי
מק"ש57ספיקה 6"/3''BSP
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףתחתוןמפזר

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA 18"-63" שובר וואקום

משחרר אויר ומונע וואקום לעמודות חילוף יונים וטיפול במים
מק"ש60ספיקה 2"
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףעליוןחיבור

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 63"-80" 6" מתאם עליון

מפזר עליון כולל מתאם פלאנג'י כולל אטם וסט ברגי פלב"ם
מק"ש55ספיקה 6"/90mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףעליוןמפזר

ש"ח  התקשרו  מחיר
PROAQUA 36"-63" 6" מתאם עליון

מפזר עליון כולל דיזת פיזור מרכזית חריצי שטיפה עצמית בנוי פוליפרופילן ומתאם
מק"ש45ספיקה 6"/90mm
קוטר
מ"מ
0.2 חריץABSמבנה

מידע נוסףעליוןמפזר

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA 12"-63" מפתח הידוק

מפתח פלנג'ים למערכות פיזור איסוף במתקני טיפול במים  
4"  
קוטר
מתכתמבנה

מידע נוסף

ש"חהתקשרו מחיר
PROAQUA 24"-63" 6" פלנג' עיוור

פלנג'י עיוור לעמודות חילוף יונים וטיפול במים
ברגים12'פלנג6"
קוטר
PP/GRP
מבנה EPDMאטם

מידע נוסףתחתוןמכסה

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA 24"-63" 4" פלנג' עיוור

פלנג'י עיוור לעמודות חילוף יונים וטיפול במים
ברגים12'פלנג4"
קוטר
PP/GRP
מבנה EPDMאטם

מידע נוסףתחתוןמכסה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 14"-36" 4" מתאם
מתאם עליון לעמודות טיפול במים 3
מתאם עליון לעמודות חילוף יונים וטיפול במים  
רייזר1.5"NPSM2"/BSP
קוטר
PP/GRP
מבנה EPDMאטם

מידע נוסףעליוןמתאם

ש"ח התקשרו מחיר
PROAQUA 7"-18" 2.5" מתאם

מתאם עליון לעמודות חילוף יונים וטיפול במים  
רייזר1"NPSM1"/BSP
קוטר
PP/GRP
מבנה EPDMאטם

מידע נוסףעליוןמתאם

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 7"-18" 2.5" מתאם

מתאם עליון לעמודות חילוף יונים וטיפול במים  
רייזר1"NPSM3/4"/BSP
קוטר
PP/GRP
מבנה EPDMאטם

מידע נוסףעליוןמתאם

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 3"/4"UN 6" פלנג' מתאם

פלנג' מתאם הברגה עליון תחתון לעמודות חילוף יונים וטיפול במים
4"/UNחוץתבריג3"/BSP
פנים
PVC/PPO
מבנה EPDMאטם

מידע נוסף'פלנגמתאם

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA 3"/4"UN 6" פלנג' מתאם

פלנג' מתאם הברגה עליון תחתון לעמודות חילוף יונים וטיפול במים
4"/UNחוץתבריג3"/BSP
פנים
PVC/PPO
מבנה EPDMאטם

מידע נוסף'פלנגמתאם

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 3"/4"UN 6" פלנג' מתאם

פלנג' מתאם הברגה עליון תחתון לעמודות חילוף יונים וטיפול במים
4"/UNחוץתבריג3"/BSP
פנים
PVC/PPO
מבנה EPDMאטם

מידע נוסף'פלנגמתאם

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 6"/4"UN 6" פלנג' מתאם

מתאם פלנג'י לברזי פיקוד מתאים לעמודות חילוף יונים וטיפול במים כולל אטם

6"'פלנג תבריג4"/UN
פנים
PVC/PPO
מבנה EPDMאטם

מידע נוסףתבריגמתאם

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 4"/2.5" מתאם

מתאם הברגה לברזי פיקוד מתאים לעמודות חילוף יונים וטיפול במים כולל אטם

4"/8UNחוץתבריג2.5"/8UN
פנים
PVC/PPO
מבנה EPDMאטם

מידע נוסףעליוןמתאם

ש"ח  התקשר  מחיר
PROAQUA 4" פקק

פקק לעמודות חילוף יונים וטיפול במים כולל אטם

4"/8UNחוץתבריגללא
פנים
PVC/PPO
מבנה EPDMאטם

מידע נוסף'פלנגמתאם

ש"ח התקשרומחיר
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
PROAQUA 4" מלכודת שרף

מלכודת שרף למחליפי יונים כולל תא שקוף ומתאמי הדבקה ודיזה פנימית

90פניםמק"ש80
ספיקה
PVC/PPO
מבנה שקוףPVC

מידע נוסף0.2MMחריץ

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4" מלכודת שרף

מלכודת שרף למחליפי יונים כולל תא שקוף ומתאמי הברגה ודיזה פנימית

4"פניםמק"ש80
ספיקה
PVC/PPO
מבנה שקוףPVC

מידע נוסף0.2MMחריץ

ש"ח  התקשרו מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
TREATMENT
הנדסת טיפול במים ושפכים
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים
לרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים
בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו
03-6047284 :טל
______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים

______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________ 

טל:03-6047284 TREATMENT CFS LTD 2017 כל הזכויות שמורות
Back to content | Back to main menu