אוסמוזה הפוכה לניקוי פנלים סולארים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

חיפוש
גש לתוכן

תפריט ראשי:

אוסמוזה הפוכה לניקוי פנלים סולארים

אוסמוזה הפוכה
שטיפה וניקוי פנלים סולרים
PROAQUA
אוסמוזה הפוכה לניקוי
ושטיפת פאנלים סולארים
______________________________________________
אוסמוזה הפוכה לשטיפת פאנלים סולארים
______________________________________________
אוסמוזה הפוכה לניקוי ושטיפת פאנלים סולארים
סקירה
שימוש במים לא מטופלים לשטיפת הפאנלים הסולאריים יוביל להיווצרות של שכבת אבנית דקה לבנה על הפאנלים. שכבה זו תעכב את העברת החום אל התאים הפוטו-וולטאיים ותצמצם את תפוקת החשמל שתיווצר מהמערכת מים לא מטופלים עלולים להיות תוקפניים ולגרום לאיכול הצנרת וכלל האביזרים במערכת הפאנלים.המערכת החשופה לפגעי הטבע עלולה למצוא את עצמה חלודה ובכך לסיים את יכולת תפקודה מוקדם מהצפוי,כמו כן שאריות המים שנותרות בצידי או על גבי הפאנלים הסולאריים משמשות כמצע גידול מצוין לחיים ביולוגיים אותה שכבה של חיים ביולוגיים הנוצרת על גבי או בצידי הפאנלים יכולה לעכב את מעבר החום ולצמצם את תפוקת החשמל גרוע מכך, החיים הביולוגיים הנוצרים בצידי הפאנלים עלולים לאכל את האטמים במסגרת הפאנלים ובכך לגרום לאיבוד אטימה ולחדירה של מים לתוך המערכת ולגרום לפסילת הפאנל כולו

שמירה על אורך חיי הפאנלים הסולאריים -
שמירה על מעבר חום ואנרגיה לתאים הפוטו-וולטאיים -
עלייה בתפוקת החשמל המופק מהפאנלים הסולאריים -
חיטוי כנגד חיים ביולוגיים -

______________________________________________
מידע נוסף
______________________________________________
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף[image:image-12]
מידע נוסף[image:image-2]
מידע נוסף[image:image-5]
מידע נוסף[image:image-7]______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
רכישת ציוד
______________________________________________

מוצרים משלימים

____________________________________________________________________________________________
 
טל:03-6047284 info@treatment.co.il
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי