|מגביר לחץ| משאבות לחץ |הגברת לחץ מים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

חיפוש
גש לתוכן

תפריט ראשי:

|מגביר לחץ| משאבות לחץ |הגברת לחץ מים

מרכז מידע > שרות וחלפים
משאבות הגברת לחץ מים
PROFLOW
הגברת לחץ מים
______________________________________________
הגברת לחץ מים
______________________________________________
מערכות הגברת לחץ מים
סקירה
מתקנים להגברת לחץ מים
מתקנים לסחרור ולהגברת לחץ מורכבים ממשאבה אחת או יותר עם מערכת פיקוד אוטומטי ומיועדים לסחרור או להגברה ושמירת לחץ המים לצרכנים שונים.לחץ המים הנדרש בנקודה הסופית תלוי בסוג הצרכן: מערכת טיפול במים,דוד קיטור ,מיגדל קירור,בריכת שחיה מזרקה,מתז השקיה ברז כיבוי אש וכו',מקובל להניח שהלחץ הרצוי לצרכנים אלו הינו בין 2 עד 4 בר,ספיקת המים הדרושה תלויה במספר הצרכנים ובסוג הצרכנים לכל סוג צרכן קיימות ספיקות מים ולחץ מים אופייניות אשר ניתנות לחישוב,טריטמנט מייצרת מערכות הגברת לחץ המורכבות על מעמד חרושתי וכוללות את כל הדרוש להפעלה תקינה כולל לוח בקרה מערכות שינוי תדר,משדרים אנלוגיים וצנרת,המשאבות מסופקות במבנה אנכי או אופקי בהתאם לאפליקציה ,כציוד משלים אנו מספקים משאבות דיאפרגמה מופעלות אויר וכן משאבות חבית משאבות מינון צנרת פי.וי.סי ומשאבות מגנטיות לשינוע כימיקלים בסיסים או חומציים באופן בטוח ואמין

:משאבה להגברת לחץ מים במהירות קבועה המתקן כולל
משאבת נירוסטה אופקית שקטה חד פאזית, פרסוסטט להפעלה והפסקה אוטומטיים, מיכל התפשטות 25 ליטר ומד לחץ מתאים להגברת לחץ לבתים פרטיים, דירות, השקיית גינות ועוד

:מערכת הגברת לחץ מים מבוססת משאבה בודדת עם בקר אלקטרוני המתקן כולל
משאבת נירוסטה אופקית שקטה חד פאזית בקר אלקטרוני עם מד לחץ הבקר האלקטרוני המורכב על המשאבה מחליף את המערכת הרגילה המורכבת מפרסוסטט ומיכל התפשטות ,הבקר האלקטרוני מפעיל ומפסיק את פעולת המשאבה המשאבה באופן אוטומטי בעת הצריכה ומגן עליה בפני עבודה בחוסר מים המתקן מתאים להגברת לחץ לבתים פרטיים, דירות, השקיית גינות ועוד

:מערכת הגברת לחץ מים מבוססת משאבה בודדת עם משנה תדרים המתקן כולל
משאבת נירוסטה אופקית שקטה ומשנה תדרים.שומר על לחץ קבוע בתחום כל הספיקות על ידי שינוי מהירות המנוע בהתאם לספיקות השונות. הלחץ ניתן לויסות בקלות באמצעות המקשים ומד הלחץ המצויים בחזית המתקן. הפעלה והפסקה בהתנעה רכה ללא הלמי מים, מפעיל ומפסיק את פעולת המשאבה באופן אוטומטי . חוסך באנרגיה וכולל הגנה פנימית כנגד עומס יתר וכנגד עבודה בחוסר מים מתקני הגברת לחץ מים עם זוג משאבות אופקיות מנירוסטה המתקן כולל זוג משאבות נירוסטה תלת פאזיות,בסיס משותף עם משככי רעידות, סעפת יניקה וסניקה, ברזים בכניסה ובסניקה לכל משאבה, אלחוזר לכל משאבה, פרסוסטטים חיווט חשמלי ושני מיכלי התפשטות 25 ליטר כ"א,המתקן מצויד בלוח חשמלי כולל בקר אלקטרוני הממוקם בלוח הבנוי מארגז פח מגולבן או פוליאסטר אטום למים לחות ואבק כמו כן הלוח מצויד במפסק ראשי, מפסק אוטומטי/ידני לכל משאבה, נורית עבודה ותקלה לכל משאבה,חיבור לשני פרסוסטטים, אחד למשאבה תורנית ושני למשאבה נוספת, חיבור למצוף חוסר מים וטיימר להפסקת המשאבות מתקני הגברת לחץ עם שתי משאבות אנכיות רב דרגתיות שקטות מנירוסטה המתקן כולל שתי משאבות נירוסטה רב דרגתיות אנכיות בסיס משותף, ברזים לפני ואחרי כל משאבה, אלחוזר לכל משאבה, סעפת כניסה, סעפת יציאה, לוח חשמל, חיווט חשמלי פרסוסטט ומד לחץ

:במתקן הגברת לחץ  מים
.הפעלה/הפסקה ע"י פרסוסטט בסניקה -
.בטחון חוסר מים ע" מצוף חשמלי או פרסוסטט לחץ מים נמוך ביניקה -

:הגברת לחץ במתקן  מילוי מאגר
הפעלה/הפסקה ע"י ארבעה מצופים במאגר אין צורך בפרסוסטט -
מצוף עליון - התרעת גלישה. מצוף שני - הדממת משאבות -
מצוף שלישי - הפעלת משאבה תורנית -
מצוף תחתון - הפעלת משאבה שניה -

בטחון חוסר מים ע"י מצוף חשמלי או פרסוסטט לחץ מים נמוך ביניקה עם בקר משאבות ייעודי לוח חשמל בשני המתקנים בארגז פח או פוליאסטר בדרגת אטימות גבוהה אשר כולל גם מפסק ראשי, מפסק ידני/אוטומטי לכל משאבה, נוריות הפעלה תקלה לכל משאבה, החלפת תורנות אוטומטית, גיבוי בתקלה משאבה שניה נכנסת לעבודה במידה ומשאבה ראשונה בתקלה.חיבורים לפיקוד הפעלה/הפסקה מצופים או פרסוסטטים, חיבורים לפיקוד הפסקה בחוסר מים מצופים או פרסוסטטים, נורית או צופר להתראת תקלה

מתקני הגברת לחץ עם שתי משאבות אנכיות רב דרגתיות שקטות מנירוסטה עם משנה תדרים
מתקן הגברת לחץ חרושתי המורכב משתי משאבות רב דרגתיות מנירוסטה,ושולט על מהירות הסיבוב שלו תוך שמירה על לחץ קבוע כאשר על כל מנוע מורכב משנה תדרים

אופן פעילות המתקן
עם ירידת הלחץ נכנסת לעבודה המשאבה הראשונה במהירות איטית ככל שגדלה כמות המים הנצרכת, מגבירה המשאבה את מהירותה תוך שמירה על הלחץ הקבוע עד שמגיעה למקסימום המהירות והספיקה,במידה והצריכה ממשיכה לגדול נכנסת לפעולה המשאבה השניה ומתחילה להסתובב במהירות הולכת וגדלה בהתאם לדרישות הצרכנים, ואילו המשאבה הראשונה ממשיכה להסתובב במהירותה המקסימלית בצורה כזו שומרת המערכת על לחץ סניקה קבוע ללא תלות בשינויי הספיקה. עם גמר צריכת המים מאיטות המשאבות את פעולתן בצורה איטית והדרגתית עד להפסקתן הסופית וזאת באופן שמונע כל אפשרות להלם מים,ההפסקה האיטית של שתי המשאבות מתאפשרת בזכות העובדה ששתי המשאבות במערכת נשלטות כל אחת על ידי משנה תדרים שלה השימוש במשנה תדרים לכל משאבה הינו חיוני והוא מאפשר התנעה והפסקה רכה לכל משאבה, ומונע מצב שבו משאבה שניה במערכת נכנסת או יוצאת מהעבודה במהירות מלאה ועל ידי כך גורמת לחוסר יציבות ותנודות בלחצי המערכת

מיכל התפשטות במערכות הגברת לחץ מים
במערכת הגברת לחץ השליטה על פעולת והפסקת המשאבות נעשית על ידי פרסוסטט הממוקם בקו הסניקה,על הפרסוסטט ניתן לכוון את הלחץ אשר בו תופעל המשאבה הלחץ אשר בו תפסיק המשאבה,בעת השימוש  במים על ידי הצרכנים, יורד הלחץ וכאשר הוא מגיע לנקודת ניתנת פקודה ע"י הפרסוסטט להפעלת המשאבה עם הגעת הלחץ לנקודת העבודה הדרושה ניתנת פקודה להפסקת המשאבה כדי למנוע קפיצות מהירות בין הפעלת והפסקת המשאבה בזמן פתיחה וסגירה של ברזים ע"י הצרכנים יש לוודא שנפח המים בצנרת יהיה גדול ככל האפשר או במקום זאת להתקין בקו הסניקה מיכל התפשטות עם דיאפרגמה הממולא בלחץ אוויר מצידו האחד ואשר יכול לשמור על הלחץ בקו הסניקה במשך זמן ממושך יותר בין ההפעלה והפסקת המשאבה יש לציין שתדירות גבוהה של הפעלה והפסקה יכולה לגרום לנזק למנוע המשאבה ככל שמיכל ההתפשטות גדול יותר, כן קטנה תדירות ההפעלה וההפסקה של המשאבות והמערכת יותר "רגועה", הצרכנים אינם מרגישים תנודות לחצים והמנוע שומר על אורך חיים

______________________________________________
מידע נוסף
______________________________________________
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
רכישת ציוד
______________________________________________
______________________________________________
מוצרים משלימים
______________________________________________
 
טל:03-6047284 info@treatment.co.il
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי