חיטוי מאגר מים שולט מלא - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

חיפוש
גש לתוכן

תפריט ראשי:

חיטוי מאגר מים שולט מלא

מוצרים > מערכות חיטוי
חיטוי והכלרת מי מאגר לשתייה
PROMETER
חיטוי מאגר מים
שולט מלא

______________________________________________
חיטוי מאגר מים שולט מלא
______________________________________________
חיטוי מאגר מים שולט מלא
סקירה
חיטוי מאגר מים במערך שולט מלא נידרש בכל מערכת אספקת מים בה קיימת סכנה פוטנציאלית של זיהום המים: זיהום שבא מהמקור,מחיבורי כלאיים, מפריצת קוים בעיות חלחול או יניקה, חלקי מערכת לא מטופלים כראוי,גידול חיידקים חוזר והתפתחות ביופילם בצנרת וכדומה,תהליך החיטוי בכלור גורם לתגובה עם החומר האורגני שבזיהום החודר, דבר הגורם לדעיכת הכלור,היעלמותו ולדרישת הכלור העלולה להיות אינדיקציה לזיהום אי לכך משרד הבריאות קבע כי נדרש לשמור באופן קבוע ורציף על רמת כלור שאריתי בין 0.1-0.5 מג"ל במערכת, שיוכל להוות חיטוי משלים ו/או לפעול כנגד זיהום פתאומי ולא צפוי,הוספת תרכובות הכלור מבטיחה אספקת מים בטוחים לשתייה ומעוגנת גם בתקנות לאיכות מי השתייה,יעילות החיטוי תלויה בהרכב המים וטיבם, סוג תרכובות הכלור שבשימוש זמן המגע טמפרטורה, ערכי הגבה ועכירות לכל חומרי החיטוי תוצרי לוואי בלתי רצויים, שריכוזם מוגבל בתקנות לכן בתכנון מערכת חיטוי יש להתחשב בהפחתת ריכוז חומרים אלה ולהתאים את שיטת החיטוי והשימוש בה לתנאי המערכת כולה

טריטמנט הנדסה מתכננת מייצרת מספקת מתקינה ומתחזקת מערכות חיטוי מאגר שולט מלא בהתאם לדרישות משרד הבריאות
כולל הגשת תוכניות לאישור וייצוג הלקוח עד לקבלת אישור הפעלה

מערכת אופיינית מושלמת למדידת כלור נותר או למדידת כלור כללי כוללת בקר מתקדם,אלקטרודה למדידת כלור עם כבל ובית אלקטרודה,מערכות למדידת כלור ואלקטרודות למדידת כלור מוצעות למגוון יישומים,שיטות התקנה ואבזור מתקדם להפעלה מהירה,מערכות מינון,אלקטרודות למדידת כלור ומערכות למדידת כלור מחווטות מופעלות נבדקות ומכוילות לפני אספקה

:בנוסף אנו מציעים מגוון שירותים משלים

התקנת ברזי דגימה -
התקנת מז"חים ובדיקה שנתית -
התקנת מערכות הגברת לחץ -
בדיקות תקופתיות -
חיטוי וניקוי מאגרי מים -


______________________________________________
מידע נוסף
______________________________________________
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
רכישת ציוד
______________________________________________
______________________________________________
מוצרים משלימים
______________________________________________
 
טל:03-6047284 info@treatment.co.il
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי